Home / Lijekovi / salmeterol

salmeterol

Tvorničko ime registrirano u RH:

  • Serevent (salmeterol)
  • Seretide (salmeterol + flutikazon)

Farmakoterapijska skupina:

Inhalacijski antiastmatik, selektivni agonist beta-2-adrenergičkih receptora

Terapijske indikacije:

Liječenje astme i kronične opstrukcijske bolesti pluća (KOPB)

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje