salmeterol


Farmakoterapijska skupina:

Inhalacijski antiastmatik, selektivni agonist beta-2-adrenergičkih receptora

Tvorničko ime registrirano u RH:

  • Serevent (salmeterol)
  • Seretide (salmeterol + flutikazon)

Terapijske indikacije:

Liječenje astme i kronične opstrukcijske bolesti pluća (KOPB)