sirolimus


Farmakoterapijska skupina:

Selektivni imunosupresiv

Tvorničko ime registrirano u RH:

Rapamune

Terapijske indikacije:

Sirolimus se upotrebljava radi sprečavanja tijela da ne odbaci transplantirani bubreg i normalno se upotrebljava zajedno s lijekovima koji se zovu kortikosteroidi, te u početku sa ciklosporinom.