sumatriptan


Farmakoterapijska skupina:

Antimigrenik - lijek za suzbijanje migrene, selektivni vaskularni agonist 5HT1 receptora

Tvorničko ime registrirano u RH:

Imigran

Terapijske indikacije:

Sumatriptan se koristi za liječenje akutnih napadaja migrene sa aurom ili bez te za liječenje cluster glavobolje.