takrolimus


Farmakoterapijska skupina:

Selektivni imunosupresiv

Tvorničko ime registrirano u RH:

Prograf, Advagraf, Tacrocel, Tracsus

Terapijske indikacije:

Profilaksa odbacivanja presatka jetre, bubrega ili srca kod primatelja. Liječenje odbacivanja presatka koje je rezistentno na konvencionalnu imunosupresivnu terapiju.