Primjena lijekova u trudnoći


Saznajte zbog čega je potreban oprez kod primjene lijekova u trudnoći, koliko se zna o sigurnosti primjene lijekova u trudnoći, u kojoj fazi trudnoće je fetus najosjetljiviji na utjecaj lijekova te je li je strah od primjene lijekova u trudnoći opravdan.