Rez talk show: Sučeljavanje na temu cijepljenja - trailer


U Rez talk showu na temu cijepljenja dr. Lidija Gajski i prim. dr. Darko Richter pokušati će odgovoriti na pitanje je li cijepljenje jedan od najuspješnijih medicinskih postupaka, koji je spasio milijune ljudi od masovnih zaraznih bolesti, ili je cijepljenje jedna od najvećih kontraverzi u medicini.