Abdominalna pretilost povećava rizik od smrti zbog srčane bolesti


Abdominalna pretilost povećava rizik od smrti zbog srčane bolesti

Američko istraživanje provedeno a 15.923 ispitanika pokazalo je da su osobe s koronarnom arterijskom bolesti izložene većem riziku od smrti ukoliko imaju nakupine masnog tkiva oko struka. 

Naime rizik od smrti bio za 75 posto veći za bolesnike koji su imali velike nakupine masnog tkiva oko struka.

Čak i kad su bolesnici imali normalnu tjelesnu težinu, indeks tjelesne mase (ITM) između 20 i 25, rizik od smrti bio je veći, ako su imali izraženu abdominalnu pretilost.

Ovo istraživanje ukazuje da je abdominalna pretilost glavni čimbenik rizika za bolesnike s koronarnom bolesti srca pa čak i onda kada su ITM i tjelesna težina normalni.

Izvor:
Journal of the American College of Cardiology