Albuminurija povezana s većim rizikom od demencije


Albuminurija povezana s većim rizikom od demencije

Analiza 22 studije pokazala je da je prisutnost albuminurije povezana s većim rizikom od slabljenja kognitivnih funkcija i demecijom. Inače, neka prethodna istraživanja su također ukazivala na vezu između renalne disfunkcije i kognitivnih oštećenja.

Rezultati su pokazali da osobe s albuminurijom u njihovim uzrocima urina, imaju 35 posto veći rizik od razvoja demencije ili kognitivnih oštećenja.

Zanimljivo je da nije uočena veza između povećanog rizika od demencije i drugog markera funkcije bubrega, procijenjene stope glomerularne filtracije (eGFR).

Izgleda da je disfunkcija bubrega čimbenik rizika za demenciju, no smatra se da se zdravom prehranom, tjelovježbom i mentalnom stimulacijom, može izbjegnuti razvoj demencije.

Inače, bubrezi i mozak su organi osjetljivi na oštećenje krvnih žila. Jednako tako, demencija i kronična bubrežna bolest dijele slične čimbenike rizika uključujući hipertenziju, dijabetes ili hiperlipidemiju, a u oba stanja dolazi i do oštećenja sitnih krvnih žila.

Izvor:
Neurology