Alopurinol povezan s manjim rizikom od prerane smrti


Alopurinol povezan s manjim rizikom od prerane smrti

Istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji, u kojem je sudjelovalo više od 5.900 ispitanika, pokazalo je da alopurinol, lijek koji se često koristi za liječenje gihta, može smanjiti rizik od prerane smrti.

Inače, prethodna istraživanja povezala su giht s povećanim rizikom od prijevremene smrti.

Rezultati ovog istraživanja pokazali su da uzimanje alopurinola smanjuje rizik od smrti u bolesnika s gihtom za 19 posto.

Jednako tako, pokazalo se da uzimanje alopurinola ne samo da liječi giht nego i štiti bolesnike s gihtom od prerane smrti.

Također, korist od primjene alopurinola nadmašuju rizike od pojave rijetkih i ozbiljnih nuspojava koje se javljaju kod njegove primjene.

Izvor:
Annals of the Rheumatic Diseases