Antipsihotici povezani sa smanjenjem volumena mozga u bolesnika sa shizofrenijom


Antipsihotici povezani sa smanjenjem volumena mozga u bolesnika sa shizofrenijom

Prema rezultatima studije provedene na 104 ispitanika, primjena antipsihotika u bolesnika sa shizofrenijom povezana je sa smanjenjem volumena njihova mozga.

Smatra se da navedeno smanjenje volumena mozga ne pogoršava simptome shizofrenije, te ne utječe na mentalne funkcije.

Naravno, ključno je pitanje da li ono utječe na sveukupno stanje bolesnika kasnije u životu.

U istraživanju je sudjelovalo 33 bolesnika sa shizofrenijom i "kontrolna" grupa od 71 ispitanika koji su bili zdravi. Ispitanici su bili praćeni više od devet godina, a bili su u dobi od 34 do 43 godine.

U bolesnika sa shizofrenijom uočeno je smanjenje volumena mozga od 0,7 posto po godini, dok je u zdravih ispitanika zabilježeno smanjenje volumena mozga od 0,5 posto po godini.

Stopa gubitka volumena mozga kod bolesnika sa shizofrenijom bila je veća ukoliko je njihova doza antipsihotika bila viša.

Izvor:
PLoS One