Što je shizofrenija i kako se prepoznaje?


Saznajte više o shizofreniji, je li shizofrenija nasljedna, kako se prepoznaje, koje vrste halucinacija se javljaju kod shizofrenih bolesnika, te kako se liječi shizofrenija i koja je prognoza liječenja shizofrenije.