Biljna prehrana smanjuje rizik od COVID-19


Biljna prehrana smanjuje rizik od COVID-19

Osobe koje prakticiraju biljnu prehranu imaju do 39% manju vjerojatnost da će dobiti SARS-CoV-2 infekciju u usporedbi s osobama koje više jedu meso. Osim toga, biljna prehrana povezana je s boljim indeksima tjelesne mase (ITM) i nižom prevalencijom pretilosti i prekomjerne tjelesne težine, ističući njezine prednosti.

Ova studija ukazuje  na potencijalno zaštitne učinke biljne prehrane protiv COVID-19, otkrivajući promjenu ponašanja koja može usporiti širenje pandemije. Međutim, biljna prehrana ne smanjuje dodatno ozbiljnost bolesti nakon što dođe do infekcije. 

Pandemija COVID-19 predstavlja jednu od najgorih pandemija u povijesti čovječanstva, s brojem smrtnih slučajeva koji premašuje 7 milijuna od otkrića krajem 2019.

Izvor:
BMJ Nutrition, Prevention & Health