Bolest desni i gubitak zuba povezani sa smanjenjem mozga


Bolest desni i gubitak zuba povezani sa smanjenjem mozga

Prema rezultatima nove studije izgleda da su bolesti desni i gubitak zubi povezani sa smanjenjem volumena mozga u hipokampusu, koji ima ulogu u pamćenju i Alzheimerovoj bolesti

U istraživanju su sudjelovale 172 osobe prosječne starosti 67 godina koje na početku istraživanja nisu imale problema s pamćenjem.

Istraživanje je pokazalo da su broj zuba i količina bolesti desni povezani s promjenama u lijevom hipokampusu mozga.

Smatra se ca ovi rezultati naglašavaju važnost očuvanja zdravlja zuba, a ne samo zadržavanja zuba.

Izvor:
Neurology