Crijevni mikrobiom utječe na težinu moždanog udara i funkcionalno oštećenje nakon moždanog udara


Crijevni mikrobiom utječe na težinu moždanog udara i funkcionalno oštećenje nakon moždanog udara

Istraživanje američkih znanstvenika s Cleveland Clinic po prvi puta je pokazalo da mikrobiom crijeva utječe na ozbiljnost moždanog udara i funkcionalno oštećenje nakon moždanog udara. Smatra se da ovi rezultati postavljaju temelje za potencijalne nove intervencije koje pomažu u liječenju ili prevenciji moždanog udara.

Rezultati studije temelje se na više od desetljeća istraživanja koje se odnosi na ulogu crijevnog mikrobioma u kardiovaskularnom zdravlju i bolestima, uključujući štetne učinke TMAO (trimetilamin N-oksid) - nusproizvoda koji nastaje pri probavi određenih hranjivih tvari iz crvenog mesa i drugih životinjskih proizvoda od strane crijevnih bakterija.

Ovo istraživanje otkrilo je da su prehrambeni kolin i TMAO utjecali na težinu moždanog udara i slabije ishode na životinjskim modelima. 

Inače, prethodna istraživanja pokazala su da povišene razine TMAO mogu dovesti do razvoja kardiovaskularnih bolesti. U kliničkim studijama koje su uključivale tisuće pacijenata, pokazalo se da razine TMAO u krvi predviđaju budući rizik od srčanog udara i moždanog udara. Također, pokazalo se da postoji veza između TMAO i povećanog rizika od zgrušavanja krvi.

Valja istaknuti, da ova studija prvi put pruža dokaz da crijevni mikrobi općenito - i posebno putem TMAO-a - može izravno utjecati na težinu moždanog udara ili funkcionalno oštećenje nakon moždanog udara.

Više razine TMAO imale su za posljedicu opsežnija oštećenja mozga i veći stupanj motoričkih i kognitivnih funkcionalnih deficita nakon moždanog udara. Jednako tako,  pokazalo se da prehrambene promjene koje mijenjaju razinu TMAO, poput manje konzumacije crvenog mesa i jaja, utječu na težinu moždanog udara, a prelazak na biljne izvore proteina pomaže u smanjenju TMAO.

Također, otkriveno je da je enzim crijevnih mikroba, presudan za proizvodnju TMAO, nazvan CutC, povećao težinu moždanog udara i pogoršao ishode. Smatra se da ciljanje ovog enzima crijevnih mikroba može biti obećavajući pristup u prevenciji moždanog udara.

Izvor:
Cell Host & Microbe