Depresija nakon srčanog udara povezana s promjenama na mozgu


Depresija nakon srčanog udara povezana s promjenama na mozgu

Rezultati istraživanja provedenog u Njemačkoj na 22 ispitanika pokazali su da je dugotrajna depresija nakon srčanog udara (infarkt miokarda) povezana s vaskularnim promjenama na mozgu. No potrebna su dodatna istraživanja da se otkrije da li depresija uzrokuje te promjene ili te promjene uzrokuju depresiju.

Inače depresija je česta nakon srčanog udara, a njena prisutnost povećava rizik od ponovne pojave kardiovaskularnih problema i smrti.

Depresija je psihijatrijski poremećaj koji se svrstava u skupinu poremećaja raspoloženja. To je onaj dio poremećaja u kojemu je raspoloženje patološki sniženo zbog čega u bolesne osobe nastupa niz promjena u izgledu, ponašanju, razmišljanju, doživljavanju okolnog svijeta i same sebe.

Izvor:
HealthDay