Etiologija depresije


Etiologija depresije

Nekada se vjerovalo kako je depresija isključivo funkcionalni poremećaj mozga koji nastaje pod utjecajem različitih psihosocijalnih čimbenika i ima tendenciju ponavljanja. Bolest se u početku javlja kao interakcija stresnih životnih događaja i konstitucije, ali poslije dvije-tri epizode pacijenti više ne prepoznaju stres kao uzrok ponovnog "pada u depresiju", već im se čini da jednostavno bolest dolazi spontano sama od sebe.

Zadnja izmjena: 03.05.2024.