Djeca s prekomjernom tjelesnom težinom imaju niži IQ


Djeca s prekomjernom tjelesnom težinom imaju niži IQ

Izgleda da djeca koja u ranom djetinjstvu imaju prekomjernu tjelesnu težinu imaju niži kvocijent inteligencije (IQ), ukazuje nova studija. Naime, testiranje je pokazalo da djeca s prekomjernom tjelesnom težinom imaju lošije rezultate u području razmišljanja i radne memorije.

Važno je napomenuti da, iako je studija utvrdila povezanost između tjelesne težine i inteligencije djeteta, istraživanje nije bilo namijenjeno dokazivanju uzročno-posljedičnog odnosa.

U Hrvatskoj je 35 posto djece s prekomjernom težinom i pretilošću, a u SAD-u se stopa dječje pretilosti od 1970. godine utrostručila. Procjenjuje se da je svako peto američko dijete pretilo.

Smatra se da su rezultati ove studije još jedan dodatan razlog da se roditelji više angažiraju u prevenciji pretilosti kod djece.

Izvor:
Obesity