Dodaci kalcija povećavaju u žena rizik od smrti od srčane bolesti


Dodaci kalcija povećavaju u žena rizik od smrti od srčane bolesti

Istraživanje provedeno u Švedskoj na više od 61.000 žena pokazalo je da žene koje putem prehrane i dodataka kalcija konzumiraju više od 1.400 mg kalcija dnevno, imaju dva puta veći rizik da će umrijeti zbog srčane bolesti.

Inače, veliki broj odraslih osoba uzima dodatake kalcija kako bi spriječili osteoporozu, ili u kombinaciji s vitaminom D poboljšali kardiovaskularno zdravlje.

No, nedavno objavljena istraživanja ukazuju da povećano konzumiranje kalcija povezano s kardiovaskularnim komplikacijama i smrću.

Jednako tako, treba spomenuti da je nedavno provedeno istraživanje na muškarcima, također povezalo uzimanje dodataka kalcija s povećanim rizikom od smrti.

Svakako treba istaknuti i činjenicu da su žene koje su uzimale manje od 600 mg kalcija dnevno također bile izložene većem riziku od smrti.

Izvor:
BMJ