Liječenje osteoporoze


Liječenje osteoporoze

Ako je postavljena dijagnoza osteoporoze, potrebno je odmah započeti liječenje koje obuhvaća promjene životnih navika te redovito uzimanje lijekova.

Da bi lijekovi za liječenje osteoporoze bili djelotvorni, važan je primjeren unos kalcija i vitamina D, uz fizičku aktivnost.

Uz održavanje primjerene tjelesne težine, smanjenje unosa kave i alkohola te prekida pušenja, važno je provođenje vježbi gravitacijskog opterećenja. Preporučuje se svakodnevno vježbanje u trajanju od 30 minuta.

Bisfosfonati su lijekovi prvog izbora i najpropisivaniji su lijekovi za liječenje osteoporoze. U bisfosfonate se ubrajaju alendronatna kiselina, risedronska kiselina, ibandronatna kiselina i zoledronatna kiselina.

Hormoni, poput estrogena, te neki hormonski lijekovi koji su odobreni za prevenciju i liječenje osteoporoze, poput raloksifena, mogu se također koristiti u liječenju osteoporoze. No treba istaknuti da primjena estrogenske terapije može povećati rizik od srčanog udara i nekih vrsta karcinoma.

Kod muškaraca terapija testosteronom može pomoći u povećanju gustoće kostiju.

Lijekovi koji se manje koriste u liječenju osteoporoze su: teriparatid, denozumab i kalcitonin lososa.

Zadnja izmjena: 10.04.2012.