Što je osteoporoza?


Što je osteoporoza?

Osteoporoza je sistemska metabolička bolest kosti karakterizirana smanjenom koštanom masom i promjenama u mikroarhitekturi kosti što dovodi do povećane lomljivosti kosti i povećanja rizika prijeloma.

Procjenjuje se da oko 8 posto stanovništva razvijenih zemalja boluje od osteoporoze. Oko 80 posto bolesnika s osteoporozom su žene, a oko 20 posto muškarci.

Osteoporoza se razvija kao primarno ili kao sekundarno stanje.

Primarna osteoporoza

Primarna osteoporoza čini oko 95 posto slučajeva osteoporoze, a razlikuju se 3 oblika - idiopatska osteoporoza, osteoporoza tipa I (postmenopauzalna) i osteoporoza tipa II (involucijska ili senilna).

Idiopatska osteoporoza je rijetka, a uzrok joj je nepoznat. Javlja se u djece i mlađih odraslih osoba koje imaju normalne vrijednosti hormona, vitamina i ne postoji očiti razlog za slabost kostiju.

Osteoporoza tipa I (postmenopauzalna osteoporoza) je posljedica uvećane aktivnosti osteoklasta i zahvaća u prvom redu trabekularnu kost. Šest puta je češća u žena. 

U žena je uzrokovana manjkom estrogena, ženskog spolnog hormona, koji pomaže u regulaciji ugradnje kalcija u kosti kod žena. Gubitak estrogena podiže razinu citokinina, koji potiču osteoklaste u trabekularnoj kosti na resorpciju. Javlja se između 51. i 75 godine života, no može se javiti prije ili kasnije.

Preniske razine testosterona u muškaraca povećavaju aktivnost osteoklasta pa opet dolazi do osteoporoze tipa I.

Kod ovog oblika osteoporoze najčešće dolazi do kompresivnih prijeloma kralježaka ili tipičnih prijeloma palčane kosti. 

Osteoporoza tipa II (involucijska ili senilna osteoporoza) posljedica je normalnog, postupnog smanjenja broja i aktivnosti osteoblasta. Javlja se sa starenjem i zahvaća kako trabekularnu tako i kortikalnu kost.  Poglavito se javlja u osoba starijih od 60 godina i 2 puta je češća u žena. Starije žene često imaju kombinaciju osteoporoze tipa I i II. Kod nje dolazi do kompresivnih prijeloma kralježaka, prijeloma vrata bedrene kosti, proksimalnog dijela nadlaktične kosti ili goljenične kosti, odnosno zdjelice.

Sekundarna osteoporoza

Sekundarna osteoporoza odgovorna je za oko 5 posto svih osteoporoza, a povezana je s drugim bolestima ili lijekovima. Njen nastanak mogu uzrokovati endokrinološke bolesti, bolesti koštane srži, kronične bolesti, deficitarna stanja, urođene greške metabolizma te lijekovi i neke druge tvari.

osteoporoza-1b

Zadnja izmjena: 21.08.2019.