Dodaci vitamina D mogu pomoći djeci s dijabetesom tip 1


Dodaci vitamina D mogu pomoći djeci s dijabetesom tip 1

Prema rezultatima nove studije, dodatak vitamina D u visokim dozama kod pedijatrijskih pacijenata s novonastalim dijabetesom tipa 1 može smanjiti komplikacije dijabetesa.

Rezultati studije sugeriraju da vitamin D može smanjiti upalu i inzulitis te smanjiti inzulinsku rezistenciju.

Stručnjaci preporučuju osnovnu procjenu koncentracije 25(OH)D u vrijeme dijagnoze dijabetesa tipa 1 i početak suplementacije vitaminom D ako je koncentracija 25(OH)D u serumu <30 ng/mL, kako bi se održala serumska razina 25(OH)D )D koncentracije između 30 do 60 ng/mL.

Izvor:
Frontiers in Endocrinology