Dodavanje darolutamida poboljšava preživljavanje u oboljelih od metastatskog karcinoma prostate


Dodavanje darolutamida poboljšava preživljavanje u oboljelih od metastatskog karcinoma prostate

Prema rezultatima nove studije, ukupno preživljavanje značajno je produljeno u pacijenata s metastatskim, hormonski osjetljivim karcinomom prostate koji primaju darolutamid u kombinaciji s terapijom deprivacije androgena i docetakselom.

Pokazalo se da je rizik od smrti bio značajno niži u skupini koja je primala darolutamid u odnosu na skupinu koja je primala placebo.

Inače, poznato je da je darolutamid koji je snažan inhibitor androgenih receptora povezan s povećanim ukupnim preživljenjem među pacijentima s nemetastatskim karcinomom prostate otpornim na kastraciju. 

Izvor:
New England Journal of Medicine