Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a 70 kuna mjesečno za sve


Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a 70 kuna mjesečno za sve

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) održalo je danas svoju 43. redovnu sjednicu. Donosimo najvažnije odluke. Cijena police dopunskog osiguranja HZZO-a mijenja se i iznosi 70 kuna mjesečno za sve kategorije koje su ugovorile policu, dakle godišnje 840 kuna.

Nova cijena police bit će u primjeni nakon objave u Narodnim novinama i svih završenih tehničkih priprema.

Dopunsko zdravstveno osiguranje u potpunosti pokriva "participacije" u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje inače osiguranik mora sam doplatiti prilikom korištenja primarne zdravstvene zaštite, bolničkog i ambulantnog liječenja, specijalističkih pregleda, dijagnostike i laboratorijskih usluga i dr..

Izvor:
HZZO