Dugovječna antitijela otkrivena u krvi i slini bolesnika s COVID-19


Dugovječna antitijela otkrivena u krvi i slini bolesnika s COVID-19

Dvije odvojene studije dokumentirale su prisutnost antitijela koja ciljaju SARS-CoV-2 u stotina pacijenata sa COVID-19 najmanje 3 mjeseca nakon pojave simptoma bolesti.

Obje studije ukazuju na IgG klasu antitijela kao najdugovječnija antitijela koja se mogu otkriti u krvi i slini pacijenata tijekom tog vremenskog okvira, što sugerira da IgG antitijela specifična za SARS-CoV-2 mogu poslužiti kao obećavajuće mete za otkrivanje i procjenu imunološkog odgovora na virus.

Inače, najviše razine IgG antitijela u bolesnika s COVID-19 uočene su 16 do 30 dana nakon pojave simptoma bolesti.

Izvor:
Science Immunology