Erekcijska disfunkcija povećava rizik od srčane bolesti i moždanog udara


Erekcijska disfunkcija povećava rizik od srčane bolesti i moždanog udara

Istraživanje u kojem je sudjelovalo oko 1.900 muškaraca u dobi od 60 do 78 godina, pokazalo je da muškarci s erekcijskom disfunkcijom koja ima vaskularnu podlogu, imaju dva puta veći rizik od srčanog udara, moždanog udara ili iznenadne srčane smrti

Smatra se da u muškaraca sa spomenutim tegobama liječnici moraju pomno pratiti i druge čimbenike rizika kao što su hipertenzija ili povišeni kolesterol.

Veza između impotencije i bolesti srca je dvosmjerna, obzirom da su muškarci koji su imali srčani udar također izloženi većem riziku od erekcijske disfunkcije.

Za razliku od erekcijske disfunkcije koja je povezana s tjeskobom ili drugim psihološkim problemima, vaskularna erekcijska disfunkcija nastaje usljed začepljenja arterija i nedovoljnog protoka krvi.

Također, valja spomenuti da je od ranije poznato da je impotencija povezana sa slabim kardiovaskularnim zdravljem

Inače, 1 od 5 muškaraca starijih od 20 godina, ima problema s održavanjem erekcije. 

Smatra se da je erekcijska disfunkcija sama po sebi značajan čimbenik rizika za srčanu bolest.

Izvor.
Circulation