FDA odobrila atezolizumab za prvu liniju liječenja urotelijalnog karcinoma


FDA odobrila atezolizumab za prvu liniju liječenja urotelijalnog karcinoma

Američka Agencija za hranu i iljekove (FDA) ubrzanim je postupkom odobrila imunoterapeutik atezolizumab za lijek prvog izbora u liječenju metastatskog urotelijalnog karcinoma u pacijenata koji nisu pogodni za terapiju cisplatinom.

Inače, rak mokraćnog mjehura je najčešći tip urotelijalnog karcinoma, koji također uključuje i karcinome mokraćovoda, mokraćne cijevi i bubrežne zdjelice.

Atezolizumab se već koristi kao druga linija u liječenju pacijenata s lokalno uznapredovalim urotelijalnim karcinomom ili u pacijenata s metastatskim urotelijalnim karcinomom koji su doživjeli napredovanje bolesti tijekom ili nakon kemoterapije lijekovima koji sadrže platinu.

Jednako tako, atezolizumab se koristi i za liječenje metastatskog karcinoma pluća ne-malih stanica.

Valja istaknuti da je atezolizumab prvi imunoterapeutik odobren od strane FDA za liječenje uznapredovalog raka mokraćnog mjehura, a njegova primjena predstavlja prvi veliki napredak u liječenju raka mokraćnog mjehura u posljednjih 30 godina.

Trenutno su i druga dva imunoterapeutika, nivolumab i pembrolizumab, u fazi kliničkog ispitivanja za primjenu u liječenju raka mokraćnog mjehura.

Najčešće nuspojave stupnja 3-4 koje se javljaju kod korisnika atezolizumaba su: umor (8%), infekcija mokraćnog sustava (5%), anemija (7%), proljev (5%), povišena razina kreatinina (5%), crijevna opstrukcija, povišene razine enzima jetre (4%), hiponatrijemiju (15%), smanjeni apetit (3%), sepsa, bol u leđima/vratu (3%), zatajenje bubrega i hipotenzija.

Izvor:
FDA