FDA ukinula odobrenje za primjenu Avastina u liječenju raka dojke


FDA ukinula odobrenje za primjenu Avastina u liječenju raka dojke

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) priopćila je da je ukinula odobrenje za primjenu lijeka Avastin (bevacizumab) za liječenje uznapredovalog raka dojke, jer su rizici primjene, veći od koristi primjene tog lijeka.

No, Avastin (bevacizumab) će se i dalje koristiti za liječenje nekih vrsta raka debelog crijeva, raka pluća, raka bubrega i raka mozga (glioblastom).

Rizici primjene bevacizumaba uključuju tešku hipertenziju, krvarenje, srčani udar ili zatajivanje srca te razvoj perforacija u različitim dijelovima tijela kao što su nos, želudac i crijeva.

Lijek bevacizumab koristio se u kombinaciji s lijekom paklitakselom za liječenje agresivnog tipa raka dojke znanog kao HER2 negativni rak dojke.

Izvor:
FDA, Drugs