Atipična hiperplazija dojke


Atipična hiperplazija dojke

Atipična hiperplazija dojke je visokorizična dobroćudna lezija dojke koja se može naći u 10 posto biopsija dojki s benignim nalazom, a ima poseban značaj kao prediktor za razvoj raka dojke. Postoje dvije vrste atipične hiperplazije dojke na temelju mikroskopskog izgleda, atipična duktalna hiperplazija i atipična lobularna hiperplazija. Obje atipične hiperplazije imaju podjednaku učestalost, te predstavljaju sličan rizik za razvoj raka dojke.

Atipična hiperplazija predstavlja prijelazni oblik dobroćudne u zloćudnu bolest, obzirom da sadrži neke, ali ne i sve značajke karcinoma, te se stoga smatra predmalignom promjenom.

Kod atipične duktalne hiperplazije, prijelaznog oblika prema duktalnom karcinomu in situ, stanice same lezije imaju okruglu hiperkromatsku jezgru i zatvaraju pravilne lumene kribriformnog izgleda. Kako bi se atipična duktalna hiperplazija ipak donekle odvojila od duktalnog karcinoma in situ, atipična duktalna hiperplazija je definirana kao lezija koja uključuje atipične populacije stanica u jednom ili više duktusa, s veličinom manjom od 3 mm.

Obzirom da se samo na temelju "core" biopsije (biopsija širokom iglom pod kontrolom ultrazvuka) teško može razlučiti da li se radi o atipičnoj duktalnoj hiperplaziji ili duktalnom karcinomu in situ, često se primjenjuje i ekscizijska biopsija (potpuno odstranjenje sumnjivog područja dojke).

Što se pak tiče atipične lobularne hiperplazije, nju karakterizira hiperplazija stanica terminalne duktalno-lobularne jedinice, koja podsjeća na lobularni karcinom in situ. Ukoliko atipične stanice ispunjavaju manje od 50 posto terminalne jedinice, radi se o hiperplaziji.

Također, treba spomenuti da se za razlikovanje atipične duktalne hiperplazije od atipične lobularne hiperplazije može koristiti i E-cadherin test. Inače, pomoću mamografskog ili kliničkog pregleda dojki ne može se utvrditi prisutnost atipične hiperplazije.

Žene s atipičnom hiperplazijom dojke imaju četiri puta veći rizik od razvoja karcinoma dojke nego žene bez atipične hiperplazije dojke. U većine žena s atipičnom hiperplazijom dojke dovoljno je pomno praćenje njihova stanja, a u nekim slučajevima potrebno je uzimanje lijekova poput tamoksifena kako bi se spriječio razvoj raka dojke.

Nedavno istraživanje pokazalo je da se rizik od raka dojke povećava u godinama nakon postavljanja dijagnoze atipične hiperplazije dojke. Pa tako, pet godina nakon dijagnoze, oko 7 posto žena s atipičnom hiperplazijom oboljeva od raka dojke. Deset godina poslije, 13 posto žena s atipičnom hiperplazijom oboljeti će od raka dojke, dok će se 25 godina nakon dijagnoze u oko 30 posto žena s atipičnom hiperplazijom razviti rak dojke.

Jednako tako, treba spomenuti da postavljanje dijagnoze u mlađoj životnoj dobi, prije 45. godine života, dodatno povećava rizik od razvoja raka dojke.

Ukoliko imate atipičnu hiperplaziju dojke, svakako sa svojim liječnikom porazgovarajte o svojem riziku od raka dojke. Potpuno razumijevanje rizika može vam pomoći u daljnjem donošenju odluka vezanih za praćenje vašeg stanja i primjenu medicinskih postupaka za smanjivanje rizika od raka dojke. 

 

Literatura:

  1. Hartmann LC, Degnim AC, Santen RJ, Dupont WD, Ghosh K. Atypical Hyperplasia of the Breast - Risk Assessment and Management Options. N Engl J Med 2015;372:78-89.
  2. Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Matthews JB, Pollock RE. Schwartz's Principles of Surgery. 10th Edition, McGraw-Hill Professional 2015;510.
  3. Atypical hyperplasia of the breast. MayoClinic.org. Dostupno na: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/atypical-hyperplasia/basics/definition/con-20032601
  4. Understanding Your Pathology Report: Atypical Hyperplasia. Cancer.org. Dostupno na: http://www.cancer.org/treatment/understandingyourdiagnosis/understandingyourpathologyreport/breastpathology/atypical-hyperplasia
  5. Atypical Ductal Hyperplasia (ADH). Johns Hopkins Medicine. Dostupno na: http://www.hopkinsmedicine.org/avon_foundation_breast_center/breast_cancers_other_conditions/atypical_ductal_hyperplasia.html

Zadnja izmjena: 25.08.2019.