Rak dojke - Kako se pridržavati liječenja?


Rak dojke - Kako se pridržavati liječenja?

Liječenje raka dojke zahtijeva dugotrajnu posvećenost. U vaše liječenje biti će uključeno više lijecnika specijalista i ostalog zdravstvenog osoblja.

Izbor liječnika koji će vas liječiti od raka dojke mogla bi biti jedna od najvažnijih odluka koje ćete ikad u životu donijeti. Vaš obiteljski liječnik uputit će vas jednom, ili najvjerojatniji kod više specijalista. Ti specijalisti uključuju kirurga (i/ili plastičnog kirurga), internističkog onkologa, specijalista onkologije i radioterapije. Svi ti liječnici najčešće rade zajedno kao tim.

Brošura - "Rak dojke - Kako se pridržavati liječenja?":

Zadnja izmjena: 22.08.2019.