Gastrointestinalni simptomi česti u bolesnika sa COVID-19


Gastrointestinalni simptomi česti u bolesnika sa COVID-19

Prema rezultatima nove studije, gastrointestinalni simptomi su česti u bolesnika sa COVID-19, a njihova povišena prevalencija uočena je u kasnijoj fazi nedavne epidemije u Kini. SARS-CoV-2 ulazi u epitelne stanice gastrointestinalnog trakta, a stolice bolesnika s COVID-19 mogu biti infektivne.

Istraživanje je otkrilo da učestalost gastrointestinalnih simptoma varira od 3 do 79 posto, a ti simptomi uključuju anoreksiju (39,9 do 50,2 posto), proljev (2 do 49,5 posto), povraćanje (3,6 do 66,7 posto), mučninu (od 1 do 29,4 posto), bolove u trbuhu (2,2 do 6,0 posto) i gastrointestinalno krvarenje (4 do 13,7 posto).

Najčešći gastrointestinalni simptom u djece i odraslih bio je proljev, prosječnog trajanja 4,1 ± 2,5 dana, što se vidjelo prije i nakon dijagnoze.

Valja istaknuti, da odrasle osobe i djeca kod infekcije sa SARS-CoV-2 mogu imati samo gastrointestinalne simptome bez respiratornih simptoma.

Inače, veća učestalost gastrointestinalnih manifestacija uočena je u kasnijoj fazi epidemije u Kini.

Što se tiče PCR (polymerase chain reaction) testiranja, rezultati su bili točni iz uzoraka stolice, kao i iz respiratornih uzoraka. Valja spomenuti da je PCR test stolice postao pozitivan dva do pet dana kasnije od PCR testa sputuma kod 36 do 53 posto bolesnika. 

Izvor:
Alimentary Pharmacology & Therapeutics