Gotovo svi dijabetičari trebaju uzimati statine radi prevencije srčane bolesti


Gotovo svi dijabetičari trebaju uzimati statine radi prevencije srčane bolesti

Prema novim smjernicama American Diabetes Association (ADA), gotovo svi dijabetičari bi trebali uzimati statine, lijekove za snižavanje povišene razine kolesterola u krvi, kako bi se spriječio razvoj srčane bolesti.

Dijabetičari na koje se ne odnosi preporuka su mladi i zdravi dijabetičari, te vrlo stari dijabetičari koji imaju druge zdravstvene poteškoće koje utječu na duljinu njihova života.

Inače, srčana bolest je vodeći uzrok smrti u osoba oboljelih od dijabetesa. Naime, oboljeli od dijabetesa imaju dva do četiri puta veći rizik od srčanog udara ili moždanog udara nego osobe koje nemaju dijabetes.

Umjerene doze statina se preporučaju za dijabetičare koji nemaju druge rizike za srčanu bolest, dok se više doze statina preporučaju osobama u dobi od 40 do 75 godina koje imaju druge čimbenike rizika za srčanu bolest ili koje već imaju srčanu bolest.

Smatra se da bi oboljeli od dijabetesa trebali voditi brigu o razini kolesterola u krvi, krvnom tlaku, tjelesnoj težini i razini šećera u krvi.

Izvor:
Diabetes Care