Herbicid glifosfat povećava rizik od ne-Hodgkinovog limfoma


Herbicid glifosfat povećava rizik od ne-Hodgkinovog limfoma

Rezultati novog istraživanja pokazali su da osobe koje su izložene popularnom herbicidu glifosfatu, koji se koristi diljem svijeta, imaju za 41 posto povećani rizik od ne-Hodgkinovog limfoma. U spomenutom istraživanju je sudjelovalo više od 54.000 osoba koje rade s pesticidima.

Inače, već je 2015. godine, Međunarodna agencija za istraživanje raka Svjetske zdravstvene organizacije upozorila, da je glifosfat vjerojatno kancerogen za ljude. No, u 2017. godini, su Agencija za zaštitu okoliša SAD-a i Europska agencija za sigurnost hrane navele, da spomenuti herbicid vjerojatno nije kancerogen za ljude.

Valja istaknuti, da u tvrtci Bayer, koja je proizvođač ovog herbicida, tvrde da ova studija ne pruža znanstveno valjane dokaze koji su u suprotnosti sa zaključcima opsežnog znanstvenog istraživanja koje pokazuje da herbicidi na bazi glifosata nisu kancerogeni.

No, voditeljica ovog istraživanja, prof. dr. Lianne Sheppard, i dalje tvrdi da je veza između primjene glifosfata i ne-Hodgkinovog limfoma stvarna, te da je glifosfat doista kancerogen.

Izvor:
Mutation Research/Reviews in Mutation Research