Hrabri telefon slavi 15. rođendan!


Hrabri telefon slavi 15. rođendan!

Uz organizirane dječje kreativne radionice i pjesmu udruga Hrabri telefon proslavila je danas svoj 15. rođendan. U udruzi trenutačno djeluje oko 700 volontera i stručnih suradnika. Nizom edukacija i znanstvenoistraživačkih projekata nastoje pomoći zlostavljanoj i zanemarenoj djeci. 0800-0800 broj je Hrabrog telefona na kojem 40 volontera svakodnevno pruža pomoć i utjehu zabrinjavajuće velikom broju djece.

To je najčešće emocionalno nasilje, osjećaju se nevoljeno u svojemu domu, zanemareno, nevidljivo, tužno, usamljeno, međutim, iza toga slijedi fizičko kažnjavanje koje postaje učestalo pa onda prelazi u fizičko zlostavljanje, nasilje među vršnjacima, nasilje putem elektroničkih medija, seksualno zlostavljanje, izjavila je Hana Hrpka, predsjednica udruge Hrabri telefon.

U 15 godina rada Hrabri telefon odgovorio je na više od 120.000 poziva djece, roditelja i stručnjaka, proveo je grupni preventivni rad s više od 2.300 djece.

Hrabri telefon je kao nevladina, neprofitna organizacija osnovan 1997. a registriran 2000. godine.  Organizacija je osnovana s ciljem pružanja direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima ali i rada na prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja kao i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži.

U svojem radu Hrabri telefon se vodi načelima: - dostupnosti (sve aktivnosti i usluge su besplatne za krajnje korisnike); povjerljivosti (informacije o korisnicima se koriste isključivo za statističke obrade i analize i nisu dostupne javnosti) te najboljih interesa djeteta (savjetovanje i podrška usmjeravane su ovim načelom).

Također, želimo istaknuti da od prvih dana Cybermed.hr-a postoji suradnja između Hrabrog telefona i Cybermed.hr-a, pa se tako na našim stranicama mogu naći uz HRABRI - forum za zlostavljanu i zanemarenu djecu i brojni članci na temu zlostavljanja i zanemarivanja djece poput: