HZZO financira pripravnički staž za 633 kandidata


HZZO financira pripravnički staž za 633 kandidata

Na 69. redovnoj  sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) odlučeno je da će HZZO financirati pripravnički staž u 2014. godini za 633 kandidata izabrana nakon Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža provedenog u srpnju. Pripravnički staž HZZO će osigurati za 519 doktora medicine, 65 doktora dentalne medicine, 39 magistara farmacije i 10 magistara medicinske biokemije.

Izabrani kandidati će staž obaviti u bolničkim zdravstvenim ustanovama, poliklinikama i ljekarničkim zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači županije i Grad Zagreb, ustanovama hitne medicinske pomoći, domovima zdravlja i zavodima za javno zdravstvo, te poliklinikama i ljekarničkim zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači druge pravne i fizičke osobe i kod privatnih zdravstvenih radnika.

HZZO poziva ugovorene zdravstvene ustanove da u najbržem mogućem roku sklope ugovore o financiranju pripravničkog staža s HZZO-om za kandidate koji su izabrani Javnim natječajem kako bi već u listopadu mogli početi s obavljanjem pripravničkog staža.

Izvor:
HZZO