Identificirani novi geni povezani s rizikom od raka dojke


Identificirani novi geni povezani s rizikom od raka dojke

Nova studija identificirala je nove gene povezane s rakom dojke koji bi se eventualno mogli uključiti u testove za identifikaciju žena s povećanim rizikom.

Trenutačni genetski testovi za rak dojke uzimaju u obzir samo nekoliko gena, kao što su BRCA1, BRCA2 i PALB2. Međutim, oni objašnjavaju samo manji dio genetskog rizika, sugerirajući da još gena treba identificirati.

Ova studija je pronašla dokaze za najmanje četiri nova gena koji su povezani s povećanim rizikom od raka dojke. Otkriće ovih novih gena također pruža ključne informacije o biološkim mehanizmima koji leže u osnovi razvoja raka, potencijalno otvarajući put identificiranju novih tretmana.

Izvor:
Nature Genetics