Imunoterapija udvostručuje vrijeme preživljavanja bez progresije bolesti kod pacijenata s uznapredovalim karcinomom debelog crijeva


Imunoterapija udvostručuje vrijeme preživljavanja bez progresije bolesti kod pacijenata s uznapredovalim karcinomom debelog crijeva

Rezultati nove studije pokazali su da imunoterapeutik pembrolizumab u odnosu na standardnu kemoterapiju, više nego udvostručuje vrijeme preživljavanja bez progresije bolesti, kod pacijenata sa specifičnim podtipom uznapredovalog raka debelog crijeva.

Inače, u kliničkim ispitivanjima, mjerenje preživljavanja bez progresije bolesti jedan je od načina da se utvrdi uspješnost novog liječenja.

U pacijenata liječenih pembrolizumabom preživljavanje bez progresije bolesti iznosilo je 16,5 mjeseci, dok je u pacijenata liječenih kemoterapijom ono iznosilo 8,2 mjeseca.

Pored toga, otkriveno je da je 11 posto pacijenata liječenih pembrolizumabom imalo "potpuni odgovor" gdje je njihova bolest u potpunosti nestala.

Nadalje, kod gotovo polovine pacijenata koji su dobivali pembrolizumab (48,3%) njihova bolest nije napredovala nakon dvije godine, nasuprot samo petini pacijenata koji su dobivali kemoterapiju (18,6%), što znači da su korisni učinci također dugotrajni.

Valja istaknuti da se ovo uspješno liječenje pembrolizumabom odnosilo na liječenje dMMR/MSI-H metastatskog raka debelog crijeva. Inače, dMMR/MSI-H tumori se nalaze u oko 15 posto slučajeva karcinoma debelog crijeva ranog stadija i oko 5 posto slučajeva metastatskog karcinoma debelog crijeva.

Izvor:
ASCO Annual Meeting