Imunotrombotska disregulacija ključni pokazatelj ozbiljnosti COVID-19


Imunotrombotska disregulacija ključni pokazatelj ozbiljnosti COVID-19

U teškim slučajevima COVID-19, infekcija može dovesti do začepljenja krvnih žila u plućima, srcu i bubrezima, a nova studija koju su proveli njemački znanstvenici s  Ludwig-Maximilians-Universitaet (LMU) iz Münchena pokazala je da aktivirane imunološke stanice i trombociti imaju glavnu ulogu u tom procesu.

Ovo istraživanje je utvrdilo vezu između promjena u krvnim žilama pluća koje je uzrokovao novi koronavirus SARS-CoV-2 i povišenog rizika za trombozu.

Također, utvrdilo se da je aktivirajuća interakcija između trombocita i neutrofila odgovorna za promicanje intravaskularne koagulacije.

Neutrofili pripadaju urođenom imunološkom sustavu i njihov glavni zadatak je borba protiv invazivnih patogena. Njihova uključenost u abnormalno zgrušavanje dovela je do toga da se taj postupak označi kao imunotromboza.

U pacijenata sa COVID-19, stimulacija stvaranja krvnih ugruška na kraju kompromitira opskrbu krvlju u obližnjim tkivima. To dovodi do respiratornog zatajenja, a tendencija izazivanja zgrušavanja postaje sistemska.

Ovo istraživanje je pokazalo da je kod pacijenata s COVID-19 koji su pretrpjeli zatajenje pluća i potrebna im je mehanička ventilacija, broj aktiviranih neutrofila i trombocita u cirkulaciji uvelike povećan. Budući da se ove dvije vrste stanica međusobno aktiviraju, te interakcije dovode do stvaranja opstruktivnih krvnih ugrušaka u plućima.

Smatra se da ovi rezulati doprinose boljem razumijevanju patofiziologije koja je u pozadini napredovanja bolesti u COVID-19 pacijenata. Studija također identificira imunotrombozu kao obećavajući cilj za prevenciju i liječenje zatajenja pluća i trombotskih komplikacija koje nastaju kod COVID-19. 

Izvor:
Circulation