Jednostavne preventivne mjere mogu značajno smanjiti rizik od moždanog udara


Jednostavne preventivne mjere mogu značajno smanjiti rizik od moždanog udara

Njemačko istraživanje provedeno na 17.000 ispitanika pokazalo je da se pomoću jednostavnih preventivnih mjera koje izbjegavaju čimbenike rizika za moždani udar i demenciju kao što su povišeni kolesterol, pušenje i dijabetes, može značajno smanjiti rizik od moždanog udara te produljiti život.

Jednako tako, pokazalo se da se potreba za dugoročnom skrbi u ispitanika koji su se držali preventivnih mjera smanjila za 10 posto, što u konačnici znači smanjenje troškova liječenja.

Preporuke liječnika koje su pomogle u smanjivanju rizika od moždanog udara i demencije bile su:

Rezultati ovog istraživanja samo su jedan od primjera kako se zdravstveni rizici mogu uspješno smanjiti uz pomoć jednostavnih mjera za smanjivanje čimbenika rizika, ističu znanstvenici.

Izvor:
Journal of the American Heart Association