Jesu li crijevne bakterije povezane sa sindromom kroničnog umora?


Jesu li crijevne bakterije povezane sa sindromom kroničnog umora?

Prema rezultatima novog istraživanja provedenog u SAD-u, izgleda da se sastav crijevnih bakterija u ljudi sa sindromom kroničnog umora, razlikuje od sastava crijevnih bakterija u zdravih osoba. Ljudi koji pate od sindroma kroničnog umora obično se žale na dugotrajni umor nakon napora, bol u mišićima i zglobovima, poteškoće sa razmišljanjem i spavanjem. Nažalost, samo je oko 20 posto osoba koje imaju sindrom kroničnog umora, svjesno te činjenice, obzirom da se on teško dijagnosticira.

Inače, od ranije je poznato da crijevne bakterije mogu utjecati na naše raspoloženje, imunosni sustav i otpornost na bolesti.

Smatra se da su rezultati ove studije važan korak prema određivanju sastava zdravog mikrobioma. Jednako tako, oni mogu pomoći u razvoju novih načina liječenja sindroma kroničnog umora.

Izvor:
Microbiome