Kardiovaskularni čimbenici rizika češći u mlađih osoba s dijabetesom tipa 2


Kardiovaskularni čimbenici rizika češći u mlađih osoba s dijabetesom tipa 2

Mlađe odrasle osobe kojima je nedavno dijagnosticiran dijabetes tipa 2 imaju veću vjerojatnost da imaju kardiovaskularne čimbenike rizika poput pretilosti, hiperlipidemije, upale niskog stupnja, tjelesne neaktivnosti i pušenja nego odrasle osobe u kojih se dijabetes razvio kasnije u životu.

Prevalencija kardiovaskularnih čimbenika rizika bila je najveća u pacijenata koji su oboljeli od dijabetesa tipa 2 u dobi od 18 do 45 godina. Kako se životna dob dijagnosticiranja dijabetesa povećavala, tako se postupno smanjivala i prevalencija kardiovaskularnih čimbenika rizika.

Zanimljivo je da je u pacijenata s ranim nastupom dijabetesa tipa 2 također uočena i lošija kontrola glikemije. Jednako tako, u njih su bile i češće komplikacije dijabetesa, pa je tako 7 posto njih imalo retinopatiju, a 21 posto albuminuriju.

Smatra se da osobe u kojih se dijabetes tipa 2 razvije u mlađoj životnoj dobi, imaju nezdrav način života te zahtjevaju posebnu pažnju i savjetovanje kako bi se u njih spriječile komplikacije dijabetesa.

Izvor:
Diabetes/Metabolism Research and Reviews