Kolonoskopija pod anestezijom rizičnija


Kolonoskopija pod anestezijom rizičnija

Nova studija provedena u SAD-u pokazala je da je rizik od aspiracije i drugih komplikacija vezanih uz kolonoskopiju veći ukoliko se kolonoskopija obavlja pod anestezijom propofenolom.

Naime, komplikacije su se češće javljale u slučajevima kada je kolonoskopija izvođena sa nego bez anestezije (0,22 vs 0,16 posto).

Tako je do aspiracije došlo u 0,14 posto kolonoskopija pod anestezijom, te u 0,10 posto kolonoskopija koje su izvođene bez anestezije.

Osim aspiracije, komplikacije kolonoskopije bile su ozljede slezene, te perforacija crijeva.

Međutim, treba istaknuti da je apsolutni rizik od navedenih komplikacija nakon kolonoskopije nizak, bez obzira na korištenje anestezije.

Inače, ostali čimbenici koji mogu povećati rizik od komplikacija kolonoskopije su prisutnost komorbiditeta, te životna dob veća od 70 godina.

Izvor:
JAMA Internal Medicine