Kombinacija dvaju lijekova može brzo i značajno smanjiti rak dojke u nekih pacijentica


Kombinacija dvaju lijekova može brzo i značajno smanjiti rak dojke u nekih pacijentica

Britansko istraživanje je pokazalo da kombinacija lijekova trastuzumaba i lapatiniba može kod pacijentica s HER2-pozitivnim rakom dojke značajno smanjiti tumor u manje od dva tjedna od dijagnoze karcinoma, prije kirurškog zahvata ili kemoterapije. Također, treba istaknuti da je u nekih pacijentica nakon primjene navedene kombinacije tumor u potpunosti nestao.

Kombinacija trastuzumaba i lapatiniba izazvala je regresiju ili nestanak tumora u 25 posto HER2-pozitivnih karcinoma dojke u roku od 11 dana.

Smatra se da ženama koje pozitivno reagiraju na ovu kombinaciju lijekova možda neće biti potrebna kemoterapija. Umjesto kemoterapije u trajanju od 6 mjeseci i terapije trastuzumabom u trajanju od 12 mjeseci nakon kirurškog zahvata, vjerojatnije je da će se terapija i njeno trajanje posložiti ovisno o njihovoj reakciji na navedenu kombinaciju lijekova.

No, nažalost, tako učinkovita terapija ima i određene nedostatke. Naime, nuspojave su česte, pa se tako srčana bolest javlja u 5 posto, a osip i proljev u 25 posto pacijentica koje se liječe kombinacijom trastuzumaba i lapatiniba.

Inače, svaki peti karcinom dojke je HER2-pozitivan. Također, treba istaknuti da su HER2-pozitivni karcinomi dojke agresivniji od drugih vrsta raka dojke.

Izvor:
European Breast Cancer Conference 2016