Kombinacija triju lijekova poboljšava preživljavanje od metastatskog raka debelog crijeva


Kombinacija triju lijekova poboljšava preživljavanje od metastatskog raka debelog crijeva

Kombinacija lijekova - enkorafeniba, binimetiniba i cetuksimaba - značajno poboljšava stopu preživljavanja u pacijenata s metastatskim rakom debelog crijeva (mCRC) s mutiranim BRAF genom, ukazuju rezultati nove studije.

Uz bolju stopu preživljavanja, također treba spomenuti da je postojala i bolja stopa odgovora na spomenutu terapiju u odnosu na standardnu terapiju (26 vs 2 posto).

Inače, ovo istraživanje se temelji na desetogodišnjem istraživanju tumorske biologije kolorektalnog karcinoma s mutiranim BRAF genom.

Valja podsjetiti da je kolorektalni karcinom treći vodeći uzrok smrti povezanih s rakom kod muškaraca i žena.

Mutacije BRAF gena prisutne su kod oko 15 posto pacijenata s dijagnosticiranim metastatskim rakom debelog crijeva, pri čemu je V600 najčešća mutacija BRAF gena, koja inače predstavlja loš prognostički znak.

Također, treba spomenuti da je 7 posto pacijenata na navedenoj kombinaciji triju lijekova moralo prekinuti liječenje usljed neželjenih nuspojava.

Izvor:
New England Journal of Medicine