Kombinacija triju lijekova učinkovita u liječenju uznapredovalog multiplog mijeloma


Kombinacija triju lijekova učinkovita u liječenju uznapredovalog multiplog mijeloma

Pridodavanje lijeka daratumumaba, standardnoj terapiji za liječenje uznapredovalog multiplog mijeloma, lenalidomidu i deksametazonu, značajno poboljšava šanse za oporavak oboljelih od uznapredovalog multiplog mijeloma. Naime, pokazalo se da je nakon njegovog pridodavanja navedenoj standardnoj kombinaciji lijekova, 43 posto pacijenata s uznapredovalim mutiplim mijelomom imalo potpuni odgovor na terapiju naspram 19 posto njih na standardnoj terapiji.

Jednako tako, pokazalo se da pridodavanje daratumumaba standardnoj terapiji smanjuje rizik od umiranja i napredovanja bolesti.

Navedeni rezultati smatraju se izuzetnim obzirom da se radilo o pacijentima koji su imali recidivirajuće i refraktorne multiple mijelome koji nisu reagirali na postojeće terapije.

Smatra se da bi navedena kombinacija lijekova mogla biti terapija prvog izbora za pacijente u kojih je došlo do recidiva bolesti po prvi put.

Inače, multipli mijelom je karcinom koji zahvaća određene bijele krvne stanice, plazma stanice, te čini manje od 2 posto od svih karcinoma. Čak i kada u početku liječenja multipli mijelom reagira na terapiju, on se obično kasnije ponovo vraća. Stoga je izuzetno bitno da za njegovo liječenje postoji više različitih terapija. U posljednjih nekoliko godina svjedoci smo pojave novih lijekova za liječenje multiplog mijeloma, što ulijeva nadu.

Izvor:
New England Journal of Medicine