Komplikacije astme češće u pretile djece


Komplikacije astme češće u pretile djece

Analiza 35 studija pokazala je da se djeca s astmom koja su i pretila, češće hospitaliziraju zbog komplikacija astme. Jednako tako, pokazalo se da su ona također izložena 26 posto većem riziku da će u roku od 30 dana ponovno biti hospitalizirana.

Astma je kronična bolest. Loša kontrola astme povezana je sa slabijom kvalitetom života, lošijim uspjehom u školi te slabijim samopouzdanjem.

Zanimljivo je da je astma bila češća u pretilih djevojčica nego kod pretilih dječaka.

Inače, pretilost u djece predstavlja veliki javnozdravstveni problem koji je povezan s infekcijama, kroničnim bolestima, astmom te srčanom bolešću u budućnosti.

Izvor:
Pediatric Allergy and Immunology