Lakše do novih polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a


Lakše do novih polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)  izmijenio je određene postupke vezano za sklapanje i otkazivanje ugovora o dopunskom zdravstvenog osiguranju. Osigurane osobe koje imaju neplaćene dugove za doprinose u obveznom zdravstvenom osiguranju unatoč tome mogu sklopiti policu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Prestaje primjena obveznog otkaznog roka od tri mjeseca za postupak otkazivanja ugovora u dopunskom zdravstvenom osiguranju što će znatno olakšati proceduru onima koji su odlučili raskinuti ugovor.  

Nadalje, osigurane osobe koje imaju neplaćeni dug za ranije sklopljenu policu, mogu sklopiti novu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna ako za to ispunjavaju uvjete (osigurane osobe čiji prihod ne prelazi propisani prihodovni cenzus, osobe s invaliditetom od 100% oštećenja organizma tj. tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, darivatelji ljudskog tijela u svrhu liječenja, dobrovoljni darivatelji krvi s više od 35 davanja za muškarce i više od 25 davanja za žene).

Izvor:
HZZo