Sanacija gubitaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)


Sanacija gubitaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Vlada RH jučer je donijela odluku o sanaciji gubitaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) iz državnog proračuna za prošlu godinu u ukupnom iznosu od 2,53 milijarde kuna.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine iskazao manjak prihoda od 1,28 milijardi kuna.

Stanje ukupnih obveza na dan 31. prosinca 2012. iznosilo je 5,66 milijardi kuna, ali sanacijom zdravstvenih ustanova dio HZZO-ovih obveza će se smanjiti, jer su ustanove dužne isknjižiti svoja potraživanja prema Zavodu, rečeno je na Vladi RH.

Iznos od 2,53 milijarde kuna predstavlja stanje obveza koje HZZO treba platiti prema ugovornim subjektima i time svesti rok plaćanja na 60 dana.

Razlika između iskazanog viška rashoda u odnosu na primitke i obveza iznad roka plaćanja od 60 dana iznosi 1.247.217.361 kunu, tako da je ukupan iznos za sanaciju 2.534.040.911 kuna.

Najveći dio obveza odnosi se na obveze za lijekove, jer je njihov ugovoreni rok plaćanja 180 dana, a za druge obveze rok plaćanja je sveden na 60 dana, rekao jeministar financija Slavko Linić te dodao da je novac za sanaciju osiguran zaduženjem države kod domaćih banaka u iznosu od 3,3 milijarde kuna, a prvi dio sredstava bit će uplaćen već ovoga tjedna.

"

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Vlada RH je također u saborsku proceduru uputila prijedlog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, kojim se predlaže obvezno zdravstveno osiguranje djece do navršene 18. godine života kao zasebne kategorije osiguranih osoba, neovisno o tome imaju li ili ne nositelje obveznog zdravstvenog osiguranja preko kojeg bi ostvarili pravo na obvezno osiguranje kao članovi obitelji osiguranika.

Uvodi se i obvezno zdravstveno osiguranje redovitih učenika i studenata iznad 18. godine koji se školuju u državama članicama EU-a, kao i preventivna zdravstvena zaštita osiguranih osoba starijih od 65. godina i preventivna zaštita osiguranih osoba s invaliditetom iz registra osoba s invaliditetom.

Zastupnicima je upućen i prijedlog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj.

"