Lijek za dijabetes pomaže u liječenju kronične mijeloične leukemije


Lijek za dijabetes pomaže u liječenju kronične mijeloične leukemije

Izgleda da glitazoni, skupina lijekova koja se koristi za liječenje dijabetesa, mogu pomoći u iskorjenjivanju preostalih malignih stanica kod oboljelih od kronične mijeloične leukemije (CML), ukazuje nova studija.

Naime, njihovo pridodavanje standarnoj terapiji za liječenje kronične mijeloične leukemije pomaže u uklanjanju zaostalih stanica leukemije.

Inače, u većini slučajeva kronična mijeloična leukemija se može držati pod kontrolom pomoću lijeka imatiniba (Gleevec). No, treba istaknuti da u manje od 10 posto slučajeva pacijenti postignu potpuni molekularni odgovor kod kojega su maligne stanice u potpunosti nestale, a u većine pacijenata prisutne su niske razine malignih stanica koje izlažu pacijente riziku od relapsa, te stoga pacijenti moraju uzimati imatinib ili slične lijekove do kraja života.

U ovom istraživanju se pokazalo da pridodavanje pioglitazona terapiji imatinibom pomaže pacijentima da dosegnu potpuni molekularni odgovor.

Buduća istraživanja trebaju pokazati hoće li se bolest ponovno pojaviti kod pacijenata koji su dosegli potpuni molekularni odgovor nako prekida uzimanja imatiniba i glitazona.

Izvor:
Nature