Lumpektomija i zračenje uspješniji od mastektomije u liječenju raka dojke


Lumpektomija i zračenje uspješniji od mastektomije u liječenju raka dojke

Žene s rakom dojke u početnom stadiju bolesti imaju bolju stopu preživljavanja ukoliko se odluče za manje opsežan kirurški zahvat, lumpektomiju, u kombinaciji s terapijom zračenja, nego ako izaberu mastektomiju, uklanjanje cijele dojke, ukazuje nizozemsko istraživanje u kojem je sudjelovalo 37.000 žena.

Naime, pokazalo se da je 77 posto pacijentica s rakom dojke koje su se podvrgle lumpektomiji u kombinaciji s terapijom zračenja bilo živo 10 godina kasnije. Dok je samo 60 posto žena koje su se odlučile za mastektomiju bilo živo 10 godina kasnije.

Inače, u zadnjih deset godina sve veći broj žena se odlučuje za mastektomiju, uključujući i dvostruku mastektomiju, zbog straha od recidiva karcinoma.

No rezultati ovog istraživanja ukazuju da je lumpektomija u kombinaciji s terapijom zračenja dobra terapija za rak dojke u početnom stadiju.

Također, treba spomenuti da ne samo da je stopa preživljavanja bila bolja nakon navedene kombinacije nego je recidiv karcinoma u limfne čvorove u blizini dojke ili u neke druge dijelove tijela bio manje vjerojatan. Smatra se da radioterapija uništava stanice raka dojke koje su preostale nakon kirurškog zahvata.

Jednako tako, lumpektomija u kombinaciji sa zračenjem ima manje komplikacija, a bome i znatno manje troškove.

Izvor:
San Antonio Breast Cancer Symposium