Magnetska polja elektroničkih uređaja mogu ometati rad medicinskih uređaja


Magnetska polja elektroničkih uređaja mogu ometati rad medicinskih uređaja

Izgleda da elektronički uređaji, poput iPhone 12 i Apple Watch 6, stvaraju statička magnetska polja koja ako su postavljena u neposrednoj blizini, mogu ometati rad implantabilnih pacemakera i implantabilnih kardioverter-defibrilatora, ukazuje nova studija.

Naime, pokazalo se, da su statička magnetska polja svih testiranih modela iPhone 12 i Apple Watch 6 značajno veća od 10 G u neposrednoj blizini (1 do 11 mm); između 11 i 20 mm smanjeno je na manje od 10 G.

Kako bi se održao normalan rad medicinskih uređaja, preporuča se da se mobiteli i pametni satovi drže najmanje šest centimetara od implantiranih medicinskih uređaja. Također, preporuča se da se elektronički uređaji ne nose  u džepu iznad medicinskog uređaja.

Izvor:
Heart Rhythm